Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Zmiana zasad rekrutacji do przedszkola

Zmiana zasad rekrutacji do przedszkola

Zmiana zasad rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych

oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych,

dla których organem prowadzącym jest Gmina Olesno

 

Wnioski o przyjęcie do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych przyjmowane będą w okresie od 30 marca 2020 r. do 07 kwietnia 2020 r.

Składając wniosek o przyjęcie do przedszkola lub klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, rodzice mogą skorzystać z dwóch sposobów:

 

  1. Wysłanie skanu wniosku i pozostałych dokumentów drogą mailową na adres wybranej placówki (dopuszczalna jest fotografia dokumentów).
    Adresy mailowe wszystkich placówek podległych Gminie Olesno zostały zamieszczone poniżej.
  2. Dostarczenie dokumentów w wersji papierowej do wybranej placówki (przy zachowaniu zaostrzonych reguł sanitarnych w placówce zostanie wyznaczone miejsce, gdzie będzie można składać dokumenty – skrzynka do wrzucania dokumentacji związanej z postępowaniem rekrutacyjnym).

W przypadku rekrutacji do przedszkoli prosimy o składanie wniosku tylko do przedszkola pierwszego wyboru. W przypadku skorzystania z prawa składania wniosku do więcej niż jednej placówki, prosimy o wskazanie we wniosku przedszkoli, w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanych. W sytuacji, gdy zabraknie miejsca w przedszkolu pierwszego wyboru, Dyrektor danej placówki jest zobowiązany przekazać wniosek do przedszkola drugiego i/lub trzeciego wyboru wskazanego przez rodzica.

  • Wniosek o przyjęcie do publicznego przedszkola/oddziału przedszkolnego wraz z oświadczeniem,                                   
  • Dokumenty związane z rekrutacją do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych dostępne są na stronach internetowych placówek.

W celu ograniczenia niebezpieczeństwa zarażenia się koronawirusem COVID19 zachęcamy do skorzystania z rekrutacji elektronicznej. Po ustaniu zagrożenia będzie możliwe uzupełnienie dokumentacji w postaci papierowej. Takie rozwiązanie pozwoli z jednej strony na uniknięcie przez rodziców dziecka wychodzenia z domu w celu dostarczenia dokumentów,    z drugiej zaś nie będzie wymagało kontaktu z pracownikami przedszkola/szkoły.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt elektroniczny lub telefoniczny z daną placówką.

Przedszkola:

Szkoły:

 

Data dodania: 2020-03-26 13:34:40
Data edycji: 2020-03-30 13:56:01
Ilość wyświetleń: 781

Publiczne Przedszkole nr 3 z Oddziałem Integracyjnym

w Oleśnie „Bajkowa Trójeczka"

Cytat
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej