Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Zmiana zasad rekrutacji do przedszkola

Zmiana zasad rekrutacji do przedszkola

Zmiana zasad rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych

oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych,

dla których organem prowadzącym jest Gmina Olesno

 

Wnioski o przyjęcie do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych przyjmowane będą w okresie od 30 marca 2020 r. do 07 kwietnia 2020 r.

Składając wniosek o przyjęcie do przedszkola lub klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, rodzice mogą skorzystać z dwóch sposobów:

 

  1. Wysłanie skanu wniosku i pozostałych dokumentów drogą mailową na adres wybranej placówki (dopuszczalna jest fotografia dokumentów).
    Adresy mailowe wszystkich placówek podległych Gminie Olesno zostały zamieszczone poniżej.
  2. Dostarczenie dokumentów w wersji papierowej do wybranej placówki (przy zachowaniu zaostrzonych reguł sanitarnych w placówce zostanie wyznaczone miejsce, gdzie będzie można składać dokumenty – skrzynka do wrzucania dokumentacji związanej z postępowaniem rekrutacyjnym).

W przypadku rekrutacji do przedszkoli prosimy o składanie wniosku tylko do przedszkola pierwszego wyboru. W przypadku skorzystania z prawa składania wniosku do więcej niż jednej placówki, prosimy o wskazanie we wniosku przedszkoli, w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanych. W sytuacji, gdy zabraknie miejsca w przedszkolu pierwszego wyboru, Dyrektor danej placówki jest zobowiązany przekazać wniosek do przedszkola drugiego i/lub trzeciego wyboru wskazanego przez rodzica.

  • Wniosek o przyjęcie do publicznego przedszkola/oddziału przedszkolnego wraz z oświadczeniem,                                   
  • Dokumenty związane z rekrutacją do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych dostępne są na stronach internetowych placówek.

W celu ograniczenia niebezpieczeństwa zarażenia się koronawirusem COVID19 zachęcamy do skorzystania z rekrutacji elektronicznej. Po ustaniu zagrożenia będzie możliwe uzupełnienie dokumentacji w postaci papierowej. Takie rozwiązanie pozwoli z jednej strony na uniknięcie przez rodziców dziecka wychodzenia z domu w celu dostarczenia dokumentów,    z drugiej zaś nie będzie wymagało kontaktu z pracownikami przedszkola/szkoły.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt elektroniczny lub telefoniczny z daną placówką.

Przedszkola:

Szkoły:

 

Data dodania: 2020-03-26 13:34:40
Data edycji: 2020-03-30 13:56:01
Ilość wyświetleń: 882

Publiczne Przedszkole nr 3 z Oddziałem Integracyjnym

w Oleśnie „Bajkowa Trójeczka"

Cytat
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej