Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Rozkład dnia

Godzina

Opis dnia

6.30-8.00

 Schodzenie się dzieci do budynku lub ogrodu przedszkolnego

 1. przywitanie się z nauczycielką i kolegami
 2. pomoc przy rozbieraniu się w koniecznych przypadkach
 3. zapewnienie warunków do swobodnych zabaw
 4. indywidualne kontakty z dziećmi i rodzicami
 5. ćwiczenia poranne

8.00-9.00

Przejście do sal zabaw i zajęć

 1. wykonywanie czynności w ramach pełnionych dyżurów
 2.  praca indywidualna stymulacyjno - wyrównawcza
 3. obserwacje i prace w kąciku przyrody
 4. przygotowanie pomocy do zajęć
 5. zabawy dowolne lub organizowane pod kierunkiem nauczycieli
 6. czynności porządkowo- gospodarcze
 7. sprawdzanie obecności, czynności higieniczne

9.00-9.30

Śniadanie

 1. czuwanie nad bezpiecznym rozdaniem posiłku
 2. stosowanie form grzecznościowych, właściwa postawa w czasie spożywania posiłku, wspólne porządkowanie stolików po posiłku

9.30-10.30

Zajęcia zorganizowane z całą grupę zgodnie z planemwychowawczo -dydaktycznym

 1. zajęcia programowe zorganizowane w sali lub na powietrzu
 2.  aktywne uczestnictwo dzieci w czasie zajęć
 3. udział w zabawach wg podanych przez nauczyciela reguł
 4. Zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową.

10.30-12.00

Spacery i wycieczki

 1. wykonywanie zadań i funkcji przydzielonych przez nauczyciela
 2. nabywanie umiejętności poruszania się parami grupie i ogrodzie
 3. zabawy na powietrzu
 4. samodzielne rozbieranie się sprawdzanie porządku w szatni, praca dyżurnych
 5. przygotowanie do obiadu

12.00-12.30

Obiad

 1. ciche i spokojne zajmowanie miejsc przy stolikach
 2. samodzielne spożywanie posiłków
 3. prawidłowe posługiwanie się sztućcami
 4. sprzątanie po obiedzie swoich nakryć

12.30-14.00

Zabawy relaksacyjno- wyciszające oraz zajęcia dodatkowe dla dzieci.

 1. zabawy i zajęcia o charakterze relaksowym w sali i na powietrzu
 2. indywidualna praca wyrównawcza
 3. zajęcia dodatkowe dla dzieci wybrane przez rodziców
 4. słuchanie nagrań i literatury dziecięcej
 5. przygotowanie do podwieczorku

14.00-14.15

Podwieczorek

14.15-16.00

Zabawy i zajęcia dzieci o charakterze relaksacyjnym i korekcyjno - wyrównawczym

 1. zabawy dowolne i organizowane pod kierunkiem nauczyciela
 2. indywidualna praca z dziećmi
 3. kontakty indywidualne z rodzicami
 4. czynności porządkowe
 5. rozchodzenie się dzieci

 

 

Nowa podstawa programowa przewiduje zagospodarowanie czasowe:

 

- 1/5 czasu - swobodne zabawy dzieci

- 1/5 czasu - zabawy na powietrzu

- 1/5 czasu - zajęcia dydaktyczne

- 2/5 czasu - czas zagospodarowany przez n-la (w tym czynności opiekuńcze, samoobsługowe, praca wyrównawcza)

 

Data dodania: 2018-10-25 21:58:46
Data edycji: 2021-08-24 21:25:59
Ilość wyświetleń: 4330

Publiczne Przedszkole nr 3 z Oddziałem Integracyjnym

w Oleśnie „Bajkowa Trójeczka"

Cytat
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej