Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Integracja

Przedszkole nr 3 w Oleśnie jest placówką z oddziałem integracyjnym, co oznacza że w jednej grupie wspólnie przebywają dzieci zdrowe i niepełnosprawne. Opiekę nad grupą mają dwie osoby: nauczyciel prowadzący i nauczyciel wspierający, który wspiera działania dzieci niepełnosprawnych w różnych sytuacjach edukacyjnych.

 

Nasze doświadczenia wskazują. że z integracji płyną niezmierne korzyści zarówno dla dzieci zdrowych, jak i niepełnosprawnych. Wspólne przebywanie dzieci zdrowych i niepełnosprawnych to możliwość wzajemnych oddziaływań jednych dzieci na drugie. Dzieci pełnosprawne mają okazję nauczyć się właściwego stosunku do swych niepełnosprawnych rówieśników. Rozwija się zjawisko empatii i współodczuwania.

 

Dzieci pełnosprawne są bardziej tolerancyjne, wrażliwe, życzliwe, wyrozumiałe. Wśród dzieci w grupie nawiązują się dwustronne przyjaźnie, w których nie ma miejsca na litość. Wspólne przeżycia wpływają korzystnie na rozwój emocjonalno-społeczny, pobudzają do rozwiązywania problemów, sprzyjają rozwojowi intelektualnemu jednych i drugich. Dla dzieci niepełnosprawnych ogromną korzyścią jest to, że dostarcza się im pozytywnych wzorców, mobilizuje się do wysiłku, do podejmowania różnych form aktywności, a więc zapewnia się im to, co wszystkim pozostałym dzieciom w grupie.

 

Praca terapeutyczna

Dla każdego dziecka z deficytami rozwojowymi sporządzany jest indywidualny program terapii według wskazówek i zaleceń poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz przeprowadzonych obserwacji wg specjalistycznych narzędzi. W konstruowaniu programów uwzględniono indywidualne, aktualne możliwości każdego dziecka. Program terapeutyczny konstruowany jest wspólnie przez zespół specjalistów: nauczycieli wspierających. pedagoga prowadzącego zajęcia rewalidacyjne oraz logopedę. W celu uzyskania możliwie optymalnych osiągnięć wykorzystano wiedzę z zakresu pedagogiki specjalnej, logopedii, psychologii pomagania oraz terapii pedagogicznej.

Data dodania: 2018-12-05 20:48:55
Data edycji: 2018-12-18 21:06:39
Ilość wyświetleń: 1964

Publiczne Przedszkole nr 3 z Oddziałem Integracyjnym

w Oleśnie „Bajkowa Trójeczka"

Cytat
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej