Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Elektroniczny System Rejestracji godzin pobytu dziecka w przedszkolu

Elektroniczny System Rejestracji godzin pobytu dziecka w przedszkolu

REGULAMIN DZIAŁANIA ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU REJESTRACJI GODZIN POBYTU DZIECKA W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU NR 3 z oddziałem integracyjnym W OLEŚNIE

1. Pobyt dziecka w przedszkolu rejestrowany jest w oparciu o elektroniczny system.

 

2. Do elektronicznej rejestracji czasu pobytu dziecka w przedszkolu służy karta.

 

3. Przedszkole zapewnia każdemu dziecku jedną kartę nieodpłatnie. Karta ta stanowi własność przedszkola i przy rozwiązaniu umowy z przedszkolem, opiekun zobowiązany jest do jej zwrotu.

 

4. Opiekun ma prawo odpłatnie zamówić dodatkowo dowolną liczbę dyskietek przypisanych do danego dziecka w cenie podanej przez producenta.

 

5. Zgubienie nieodpłatnie otrzymanej dyskietki skutkuje koniecznością jej odkupienia w cenie podanej przez producenta lub zastąpienia inną posiadaną dyskietką.

 

6. Opiekun przyprowadzając dziecko jest zobowiązany do zarejestrowania na czytniku jego wejście i wyjście z przedszkola za pomocą karty indywidualnie przydzielonej dziecku. Każda osoba przyprowadzająca i odbierająca dziecko z przedszkola ma 10 bezpłatnych minut na wejście i wyjście z placówki.

 

7. System nalicza opłatę za pobyt dziecka miesięcznie w jednodniowych okresach rozliczeniowych.

 

8. W przypadku naruszenia deklarowanego czasu pobytu dziecka w przedszkolu system naliczy odpłatność za każdą kolejną rozpoczętą godzinę w wysokości 1zł.

 

9. Czas pobytu poza deklarowanym sumuje się.

 

10. W przypadku uroczystości organizowanych przez Przedszkole w godzinach wykraczających poza godziny deklarowane nie będzie naliczana dodatkowa opłata za pobyt dziecka. Zmiany te będą wprowadzane przez Przedszkole ręcznie, bez konieczności składania wniosku przez rodzica.

 

11. W przypadku niedopełnienia obowiązku zarejestrowania system naliczy opłatę pobytu dziecka:

a) od godziny otwarcia przedszkola, w przypadku przyprowadzenia dziecka do przedszkola bez elektronicznej rejestracji,

b)   do godziny zamknięcia przedszkola, w przypadku wyjścia dziecka z przedszkola bez elektronicznej rejestracji.

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.10.2020r. 

Data dodania: 2020-09-28 06:00:15
Data edycji: 2020-09-23 16:41:11
Ilość wyświetleń: 372

Publiczne Przedszkole nr 3 z Oddziałem Integracyjnym

w Oleśnie „Bajkowa Trójeczka"

Cytat
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej